L’estudi Seguretat en l’ús d’internet dels nois i noies de 8 a 14 anys revela que, en aquesta franja d’edat, l’ús de les xarxes socials ha crescut un 31,8% entre el 2009 i el 2010, passant del 51,5 al 67,9%.

L’informe, elaborat per la Fundació Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya (FOBISC), també indica que la mitjana d’hores setmanals que els joves d’entre 8 a 14 anys ha passat de les 3,9 hores del 2009 a les 6,7 hores del 2010. En concret, un 38,3% dels joves enquestats es connecta més de 6 hores a la setmana, el 28,6% entre 4 i 6 hores, i el 30,2% entre 1 i 3 hores. 

Per edats, els nens de 8 a 9 anys es connecten una mitjana de 4 hores, mentre que els de 12 a 14 anys ho fan una mitjana de 10. En aquest sentit, la majoria de pares afirmen que limiten el temps d’ús d’internet del seu fill (85,9%).

Pel que fa a les xarxes socials per edats, un 34,2% de nens de 8 i 9 anys hi estan donats d’alta, el 72,2% dels de 10 i 11 anys, i el 90,7% dels de 12 a 14 anys. Sobre el que fan els joves a les xarxes, el 16% diuen que expliquen el seu dia a dia a Facebook o al seu blog.

L’estudi també mostra que, el 2010, hi ha una major proporció dels joves que utilitzen el seu nom al connectar-se a les xarxes socials (el 64,9% que en són usuaris, respecte el 51,4% del 2009) i dels que no demanen permís a ningú si publiquen a internet imatges o informació personal seva o d’altres persones (del 9,5% el 2009 al 17,9% el 2010).

Menys control dels pares

L’enquesta també va qüestionar els pares sobre el control que exerceixen sobre els seus fills, i els progenitors que limiten el temps de connexió a internet ha baixat del 97,8% del 2009 al 85,9% del 2010. A més, cada cop són menys els que utilitzen un ordinador compartit (del 91,7% al 75,6%), i també ha disminuït la proporció de pares que diuen haver ajudat al seu fill a crear el perfil a una xarxa social (69,2% el 2010, quasi 7 punts per sota del 2009), i la dels que van configurar el grau de seguretat en l’accés a xarxes socials (37,7% el 2010, 9,8 punts menys que el 2009) .

Tot i això, un 42,8% dels pares tenen activat el control parental a l’ordinador i el 76,7% revisa l’historial o els serveis on es donen d’alta els fills.