En el marc del programa europeu Grundtvig, la Casa de la Ràdio i la Televisió de Bordeus, dirigida per Josep Adolf Estrader, ha posat en marxa un curs per orientar i ajudar els formadors d’adults a ensenyar a posar en marxa mitjans de comunicació comunitaris de qualitat, especialment entre els col·lectius intergeneracionals que normalment queden exclosos dels processos de creació.

El termini de preinscripció del curs, que es realitzarà del 21 al 26 d’octubre, finalitza el proper 30 d’abril. Les despeses de formació, desplaçament, allotjament i manutenció corren a càrrec del programa Grundtvig.

L’objectiu de Training the Trainers: Launching new Community Media for intergenerational citizens és augmentar el coneixement, les competències i les habilitats professionals dels formadors d’adults perquè aquests creïn “nous mitjans de comunicació des dels ciutadans per als ciutadans”.