La Direcció General de la Catalunya Exterior ha estrenat un nou web coincidint amb la celebració del primer any de la seva creació. L’objectiu és millorar la comunicació i els serveis a la ciutadania catalana que resideix a l’estranger, en el marc de la feina realitzada des del Govern per intensificar la relació amb aquest col·lectiu.

La reestructuració del portal busca fer-lo més accessible i comprensible. La seva renovació respon a la necessitat de comptar amb una interfície que pugi donar una millor resposta a l’augment progressiu dels serveis que l’Executiu ofereix a la comunitat catalana a l’exterior, un col·lectiu de mig milió de persones.

“Celebrem un any de creació de la Direcció General de la Catalunya Exterior estrenant nou web i nova marca”, destaca la directora general de la Catalunya Exterior, Laura Costa. “No són elements estètics”, subratlla, sinó que la renovació és “el resultat d’un any de feina per eliminar el greuge de drets que pateix la segona ciutat de Catalunya”.

El nou web conté tres apartats bàsics: un portal de serveis a la ciutadania, amb informació tant per anar a l’estranger com per viure-hi; un altre de dedicat a les comunitats catalanes a l’exterior, amb un mapa geolocalitzat i el seu contacte, entre d’altres, i un espai que recull les opcions de participació, amb detalls sobre el Consell de la Catalunya Exterior, el vot exterior o el Registre de catalans a l’exterior.

Finalment, el portal també incorpora un apartat d’agenda, que anirà recollint tots els esdeveniments relacionats amb la Catalunya Exterior, i un altre d’actualitat.