La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha compartit públicament el codi del programari per a la visualització de subtítols al servei TV3 a la carta per a aparells amb l’estàndard de televisió híbrida HbbTV.

El programari alliberat permet sobreimpressionar subtítols en el format estàndard EBU-TT-D sobre el vídeo, amb independència del reproductor utilitzat i de la versió d’HbbTV del televisor. El codi del programari s’acompanya d’un exemple d’ús i es pot trobar a la plataforma GitHub, especialitzada en codis oberts sota llicències sense restriccions per a la reutilització.

A més, la CCMA també ha publicat informació detallada del funcionament del seu servei de subtitulació en el portal tècnic. D’aquesta manera, el codi s’obre als professionals que vulguin desenvolupar temes de subtitulació i que facin servir els mateixos estàndards tècnics.

El programari per a la visualització dels subtítols de la CCMA s’ha realitzat en el marc del projecte europeu Hbb4All, centrat en l’accessibilitat dels col·lectius amb necessitats especials, i que té com a objectiu aprofitar les possibilitats de les noves tecnologies per donar resposta a les seves demandes.

En el darrer curs, la CCMA ha posat en explotació la subtitulació personalitzada, l’audiodescripció i la versió original en el servei TV3 a la carta per a aparells Smart TV compatibles amb l’estàndard HbbTV.