El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha conclòs que, el 2017, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals va complir amb l’obligació de finançament anticipat d’obres europees amb el 6% dels ingressos de l’any anterior, tal com estableix la normativa.

En concret, la CCMA va destinar 3.718.614,41 euros a finançar obres audiovisuals, el que representa un 6,29% dels 59.114.995 euros ingressats el 2016 declarats computables (57.503.775 euros per publicitat, 1.320.848 per venda de programes, i 290.372 per marxandatge).

Els 3.718.614,41 invertits es divideixen en tres conceptes:

  • 1.017.107,17 euros destinats al finançament d’obres cinematogràfiques espanyoles, els quals surten de sumar 231.830 euros en finançament directe a la producció, 764.280,62 en drets d’antena pagats en metàl·lic, i 20.996,55 de la regularització d’escalats.
  • 1.617.260,26 euros al finançament de pel·lícules espanyoles per a televisió, quantitat resultant de la suma d’1.613.934,52 euros en finançament directe de la producció, 22.000 en drets d’antena pagats en metàl·lic, i –18.674,26 euros per la regularització d’escalats.
  • 1.084.246,98 euros per al finançament de pel·lícules i sèries d’animació espanyoles per a televisió.