El govern ha decidit tramitar la llei òmnibus com a tres avantprojectes de llei diferenciats, un de simplificació, un altre d’agilitat i reestructuració administrativa, i un tercer de promoció de l’activitat econòmica. En cap dels tres paquets, però, es debatran les mesures previstes que afectaven a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i al Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), que finalment es tramitaran a part. Així ho ha explicat aquest dimarts el portaveu del Govern i secretari general de la Presidència, Francesc Homs, després de la reunió del Consell Executiu que així ho ha acordat.

L’Avantprojecte de llei de simplificació, d’agilitat i reestructuració administrativa i de promoció de l’activitat econòmica, més conegut com a llei òmnibus, preveia que el CAC passés de deu a cinc consellers. D’aquests, quatre haurien de ser proposats per un mínim de dos grups parlamentaris (fins ara eren tres) i obtenir el recolzament d’una majoria de dos terços de la cambra. El president del CAC, com fins ara, seria proposat i nomenat directament pel Govern després “d’escoltar l’opinió majoritària” dels altres quatre consellers.

Pel que fa a la CCMA, els membres del seu consell de govern passarien de dotze a cinc. A més, preveia que el president assumís les competències del director general, i a canvi es creava la figura del director gerent, que seria responsable de l’administració i dependria directament del president.

Segons va destacar recentment el president de la CCMA, Enric Marín, en una entrevista a Comunicació 21, la llei òmnibus “afecta només a temes de governació i perifèrics, no l’essència” de la llei de l’ens, ja que “de tot allò que és substantiu no es toca res”.