La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha obert el procés de licitació del servei de creació de produccions audiovisuals destinades a màrqueting: disseny i creativitat per a publicitat en suports externs; molinets i altres formats de continuïtat i comercials; espots promocionals dels canals i les produccions audiovisuals comercials de gran format, i tràilers promocionals de petit format. El termini per presentar ofertes finalitza el 6 de setembre.

El pressupost base de licitació és de 295.000 euros (sense IVA) per un contracte d’un any (prorrogable un més). El contracte es divideix en set lots segons les diferents tipologies de produccions: 3D infogràfic (preu de licitació de 65.000 euros); composició gràfica (20.000); stop motion (12.500); dibuixos animats (12.500); gravació/edició de petita producció (35.000); gravació/edició de gran producció (120.000), i creativitat per a suports externs (30.000 euros).

La mesa de contractació tindrà en compte com a criteris de valoració en tots els lots la proposta tècnica (fins a 80 punts) i l’oferta econòmica (20 punts).