La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha obert el procés de licitació per a la contractació del servei integral de producció per a la corresponsalia de Brussel·les de TV3 i Catalunya Ràdio. El pressupost de licitació és de 370.000 euros (sense IVA) per un contracte de dos anys (prorrogable dues anualitats). El termini per presentar ofertes finalitza el 14 de desembre.

Les característiques principals del servei, són: rodatge i edició amb transport, comunicació pròpia amb telefonia mòbil amb internet i equipament tècnic per a la gravació, muntatge, arxiu i enviament de notícies i imatges i àudios, així com qualsevol sistema de directes per internet; un despatx preparat per al normal desenvolupament del treball periodístic del corresponsal de televisió i un altre per al de ràdio; disponibilitat d’equip portàtil per a visionat, edició i serveis de videoconferència per internet; connectivitat a través d’internet amb capacitat d’enviament i recepció d’imatges i senyals en directe; broadcast de directes personalitzats i playouts des de l’oficina de la delegació i serveis de transmissions a través de dispositius de motxilles 4G, i gestions necessàries per a la producció de notícies i imatges, contactes i gestions de la delegació.

El contracte contempla 240 serveis anuals de gravació, edició i producció de fins a 10 hores cadascun, amb 30 hores extres mensuals. L’empresa adjudicatària ha de garantir el servei integral de gravació-edició o producció operatiu diàriament 24 hores, durant tot l’any, inclosos festius i caps de setmana.

La mesa de contractació tindrà en compte en la valoració principalment l’oferta econòmica (fins a 72,5 punts de 100), seguida dels criteris de valoració quantificables de forma automàtica (13,5 punts) i els criteris de valoració subjectiva (14 punts).