La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha obert sengles processos de licitació per adjudicar el servei integral de producció per a les corresponsalies de Londres i París de TV3 i Catalunya Ràdio.

La licitació per a la corresponsalia de Londres té un pressupost de 410.000 euros (sense IVA) per un contracte de dos anys (prorrogable dues anualitats), i el termini per presentar ofertes finalitza el 15 de novembre.

La licitació per a la corresponsalia de París té un pressupost de 400.000 euros (sense IVA) per un contracte de dos anys (prorrogable dues anualitats), i el termini per presentar ofertes finalitza el 30 de novembre.

En ambdós casos les característiques principals del servei, són: rodatge i edició amb transport, comunicació pròpia amb telefonia mòbil amb internet i equipament tècnic per a la gravació, muntatge, arxiu i enviament de notícies i imatges i àudios, així com qualsevol sistema de directes per internet; un despatx preparat per al normal desenvolupament del treball periodístic del corresponsal de la CCMA; disponibilitat d’equip portàtil per a visionat, edició i serveis de videoconferència per internet; connectivitat a través d’internet amb capacitat d’enviament i recepció d’imatges i senyals en directe; broadcast de directes personalitzats i playouts des de l’oficina de la delegació i serveis de transmissions a través de dispositius de motxilles 4G; i gestions necessàries per a la producció de notícies i imatges, contactes i gestions de la delegació.

Els respectius contractes contemplen 225 serveis anuals a Londres i 200 a París de gravació, edició i producció de fins a 10 hores cadascun, amb 30 hores extres mensuals. Les empreses adjudicatàries han de garantir el servei integral de gravació-edició o producció operativa diàriament 24 hores, durant tot l’any, inclosos festius i caps de setmana, excepte durant el període de vacances de les delegacions, quan només caldrà un servei de guàrdia no presencial per a possibles emergències.

En les dues licitacions la mesa de contractació tindrà en compte en la valoració principalment l’oferta econòmica (fins a 70,50 punts de 100), seguida dels criteris de valoració quantificables de forma automàtica (15,50 punts) i els criteris de valoració subjectiva (14 punts).