La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals posa en marxa quatre convocatòries per a la producció de diferents continguts audiovisuals; dues ja s’han obert i les altres dues ho faran a la tardor. La dotació total és de 12,5 milions d’euros, dels quals 7,5 milions els aporta el Departament de Cultura, que col·labora en tres de les convocatòries amb l’objectiu que la CCMA disposi de nous continguts i impulsar la indústria audiovisual a Catalunya.

Sèries de ficció

La Corporació ja ha obert la convocatòria per seleccionar projectes de sèries audiovisuals de ficció. El termini per presentar propostes finalitza el 2 de setembre.

L’objectiu és seleccionar tres projectes que siguin produïts durant els anys 2023 i 2024 per poder ser difosos per la CCMA el 2024 i el 2025. El pressupost és de tres milions d’euros, un per a cada projecte.

S’hi poden presentar primeres temporades de projectes d’entre sis i deu episodis amb una durada global mínima de 240 minuts i màxima de 600 minuts en versió original catalana. Les sèries han de comptar amb un pressupost total mínim de quatre milions.

El finançament de la CCMA pot consistir en una participació directa en la producció (en règim de coproducció) o en l’adquisició de drets.

Grans formats i llargmetratges

La CCMA també ha obert una nova convocatòria en col·laboració amb el Departament de Cultura (la tercera) per a obra nova de grans formats audiovisuals i llargmetratges. El termini per presentar propostes també finalitza el 2 de setembre.

La dotació és de 6 milions d’euros (aportats per la Conselleria), que es distribuiran en dos blocs. Un de 2 milions per a produir entre quatre i cinc llargmetratges de ficció en versió original catalana. I un altre de 4 milions per a altres projectes audiovisuals, posant especial interès en els següents: entreteniment de plató de gran format adreçat a públic familiar per al prime time; sèries de ficció pensades per seduir el públic juvenil amb vocació transmèdia; sèries documentals de capitulació curta i temàtica d’interès públic; i programes de format originals i innovadors que descobreixin nous talents per a un públic ampli.

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisual pot participar en els projectes seleccionats en règim de producció associada, en règim de coproducció o precompra de drets.

Projectes culturals innovadors

A la tardor es posarà en marxa la cinquena convocatòria per seleccionar continguts culturals innovadors. La dotació serà de tres milions, dos a aportats per la CCMA i un per l’Institut Català de les Empreses Culturals.

L’objectiu és seleccionar propostes que permetin captar nous públics, posar el focus en els joves, però també dirigir-se a públics més especialitzats. A més, es busca generar continguts de valor i que permetin ampliar el catàleg de consum a la carta. Es potenciaran projectes transmèdia i específicament digitals.

Enregistrament d’obres d’arts escèniques i musicals

Finalment, també a la tardor, la CCMA farà una crida a productores audiovisuals independents per a la presentació de propostes d’enregistraments d’obres d’arts escèniques i musicals que es podran veure a través dels seus canals.

Amb la seva difusió i promoció es vol desenvolupar hàbits i consums culturals entre el públic general. És la primera vegada que es realitza aquesta convocatòria, que comptarà amb una aportació de 500.000 euros de l’ICEC.