La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha presentat el Pla Estratègic que ha de servir de full de ruta per a la seva refundació i transformació. D’aquesta manera, la CCMA pretén connectar més i millor amb la ciutadania, adaptar-se als seus nous hàbits i interessos, així com al nou ecosistema audiovisual. La voluntat és enfortir la llengua, la cultura i la cohesió de la societat catalana amb un servei públic audiovisual de qualitat i en català.

L’elaboració del document ha comptat amb un procés participatiu en què han intervingut més d’un miler de treballadors de la CCMA i els seus òrgans representatius, i també amb les aportacions de diferents experts del sector audiovisual.

El Pla Estratègic s’ha presentat divendres públicament en un acte a les instal·lacions de TV3 a Sant Joan Despí davant d’un gran nombre d’autoritats institucionals i responsables de l’àmbit empresarial, professional, acadèmic i social del país.

Àmbits d’actuació

Rosa Romà, durant la presentació (foto: CCMA).

El propòsit de la CCMA és “esdevenir un eix de cohesió de la ciutadania al voltant de continguts de qualitat en català i per arribar a tothom”, ha assenyalat la seva presidenta, Rosa Romà. L’aposta per la transformació és “perquè volem estar connectats amb el sector audiovisual i amb la ciutadania, compartir referents comuns, a més d’augmentar el consum audiovisual en català, sigui quina sigui la plataforma de difusió”.

Romà ha destacat com a aspecte clau que “compartir continguts ens apropa i ens cohesiona, genera converses i crea comunitat, a més de transmetre valors democràtics, socials, educatius i culturals”. També ha posat de relleu que “cal garantir el dret de la ciutadania a poder accedir i triar continguts audiovisuals de qualitat en català quan vulgui i on vulgui”.

En la seva intervenció, la presidenta de la Corporació ha ressaltat que “és molt important fer-ho tots plegats: l’organització necessita transformar-se i renovar-se, ser àgil i flexible, i estar connectada amb tot l’ecosistema, i té molt valor que aquests fonaments els haguem construït junts, perquè compartim el futur i el compartim plegats”.

Durant l’acte, part de l’equip directiu de la nova CCMA ha exposat els set àmbits del Pla Estratègic que aixopluguen els diferents objectius i línies d’actuació. Pel que fa a l’abast, Dani Hernández, director de l’oficina d’estratègia corporativa i consell de govern, ha destacat l’aposta “per connectar amb Catalunya i el món, traspassar fronteres i ser més competitius arreu, omplint les plataformes de continguts en català”.

En els àmbits de ciutadania i continguts i informació, la directora d’innovació, recerca i estratègia digital, Cristina Villà, ha expressat la necessitat de conèixer millor l’audiència per oferir un millor servei: “Crearem un hub de coneixement per tenir més dades i escoltar la ciutadania per poder crear estratègies de fidelització i recomanació de continguts, millorar l’experiència de l’usuari i ser referents en tele, ràdio i món digital”, ha dit.

El director de TV3, Sigfrid Gras, ha posat de relleu l’experiència com a creadors de continguts i l’aposta per la producció interna i externa, com a motor de la indústria audiovisual catalana: “Tenim i sabem trobar programes d’èxit, sobretot en entreteniment, i hem de valorar la referència dels nostres informatius i documentals. Continuem, doncs, endavant amb els continguts i ens obrim a noves formes de distribució”, ha apuntat Gras.

Per la seva part, el director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda, s’ha mostrat decidit a “superar la lògica vertical dels canals i trobar la millor finestra per arribar a la ciutadania, amb la nostra capacitat d’informar des del servei públic, de crear continguts d’entreteniment i esportius de qualitat en català, i la nostra força territorial”.

Pel que fa a l’àmbit de les persones, el director d’organització, processos i recursos humans, Romà Vilanova, ha destacat: “Els professionals són la principal palanca de canvi perquè el Pla Estratègic es converteixi en una història d’èxit, amb una CCMA que aposta per la transversalitat del treball, la polivalència professional, una organització on tothom pugui aportar i una cultura del canvi que no penalitzi els errors. Tot plegat, potenciant la formació interna i obrint les portes al talent jove per adaptar-nos a nous models de treball més sostenibles i eficients, i que millorin la qualitat de vida dels professionals de la casa”.

El director de gestió pressupostària, empresa verda i serveis generals, Andreu Martínez, ha parlat de l’àmbit de l’organització, i ha expressat la voluntat de fer “una gestió sostenible i transparent, amb una cultura organitzativa oberta al canvi, flexible i col·laborativa, preparada per afrontar un món canviant i complex, compromesa amb el servei públic i connectada amb tothom i per a tothom”.

En l’àmbit del sector, la directora d’infraestructures digitals i tecnològiques, Natàlia Prats, ha exposat la necessitat “d’estar més units i connectats que mai amb el sector audiovisual, teixint noves aliances amb altres empreses, mitjans i creadors, i posicionant la CCMA com a banc de proves de la innovació. Volem ser palanca, enfortir-nos i enfortir alhora el sector audiovisual”.

La directora de comercial i màrqueting, Núria Fargas, ha parlat de l’àmbit de recursos i ha dit que cal destinar “tot l’esforç a canviar l’estratègia comercial, basant-nos en la tecnologia i les dades, hem de connectar i impactar amb una audiència cada cop més fragmentada, allà on sigui. També ens estem reorganitzant per explotar més i millor els nostres actius, com els drets audiovisuals, i un altre aspecte important és fomentar aliances que ens facilitin l’estalvi”.

Reptes

La CCMA es marca sis grans reptes en el Pla Estratègic:

 • Aportar valor a la societat complint les missions de servei públic i contribuint a l’impuls de la llengua catalana i a la cohesió social de Catalunya mitjançant la producció i distribució de continguts i informació en català.
 • Esdevenir una organització connectada amb tots els públics. Tornar a connectar el públic infantil i jove als continguts i la informació audiovisual en català.
 • Adaptar els continguts i formes de distribució als hàbits de consum i experiència audiovisual actuals.
 • Garantir l’accés a la informació veraç, plural i diversa a la ciutadania davant del mal ús dels algoritmes, la desinformació i les notícies falses.
 • Esdevenir un eix connector entre agents del sector audiovisual i donar suport al talent per a la producció i distribució de continguts i informació en català en tots els punts de contacte amb la ciutadania.
 • Esdevenir una organització més àgil, flexible i innovadora, i atreure els recursos públics i privats necessaris per respondre a aquests reptes.

Objectius

El document preveu 67 línies d’actuació per assolir 18 objectius, que són:

 • Fomentar la cohesió social al voltant de continguts de servei públic.
 • Ser la versió original de Catalunya: no només per la difusió de la llengua i la cultura catalanes, també per promoure la transmissió dels valors democràtics i socials i la nostra realitat.
 • Promoure que els continguts i la informació que traspassin fronteres i siguin escollits per la seva qualitat i el valor que aporten.
 • Crear un hub del coneixement de la ciutadania per escoltar-la, conèixer-la i analitzar les seves inquietuds i hàbits.
 • Atreure nous públics amb continguts i informació de referència.
 • Enfortir la connexió amb els públics.
 • Mantenir l’elevat estàndard de qualitat transformant l’experiència de consum audiovisual de continguts i informació en català, adaptant-la als hàbits de consum actuals.
 • Situar la ciutadania i els seus interessos al centre per produir i distribuir continguts i informació referencials per generar demanda, tant en el públic generalista com en els perfils més nínxol.
 • Impulsar una plataforma de país de distribució digital de continguts en català sota demanda i en streaming.
 • Gestió del talent per evolucionar cap a una organització més àgil, flexible i capaç d’afrontar canvis.
 • Adequació de les habilitats de la plantilla a les necessitats actuals de l’empresa.
 • Impulsar una cultura corporativa innovadora, oberta, col·laborativa i compromesa, amb els i les professionals com a motor de canvi.
 • Adequació de l’organització per assolir els objectius del pla.
 • Esdevenir una organització modèlica europea per la nostra gestió sostenible, eficient i transparent.
 • Esdevenir una organització connectada amb l’ecosistema audiovisual i cultural.
 • Aprofundir en les oportunitats de generació d’ingressos existents.
 • Explorar noves fonts d’ingressos.
 • Cercar estalvis més enllà de la contenció de costos i planificar inversions.

Palanques de canvi

El Pla Estratègic també estableix deu palanques principals de canvi:

 • El hub del coneixement de la ciutadania per escoltar-la, conèixer-la i analitzar les seves inquietuds identificant tendències i hàbits de consum de continguts.
 • Una nova OTT catalana d’accés universal capaç de competir amb altres plataformes i garantir l’accés de la ciutadania a continguts en català en l’entorn digital.
 • Situar la ciutadania al centre per produir i distribuir continguts de servei públic que connectin tant amb el públic generalista com amb perfils més nínxol, contribuint a la normalització de la llengua catalana i la cultura.
 • Reforçar la informació i els continguts de servei públic, que aporten valor a la ciutadania i són elements de cohesió social i valors democràtics, i establir mecanismes d’avaluació de l’impacte social i la cultura.
 • Una nova estratègia de marques amb enfocament omnicanal i transmèdia per connectar amb tothom.
 • Un model de gestió més àgil i flexible en què es potenciï el talent, la cultura de la innovació i la col·laboració amb l’ecosistema audiovisual, que esdevingui el motor de canvi i d’excel·lència de l’organització.
 • Accelerar la transformació digital tecnològica de l’organització per ser més eficients i competitius.
 • Un finançament públic adequat i un nou model de captació i gestió dels recursos econòmics adaptat als canvis i oportunitats que presenta l’ecosistema audiovisual i els sectors empresarials a nivell català i internacional.
 • Revisar l’estructura organitzativa i societària de la CCMA, així com el marc normatiu, per assolir els objectius del pla.
 • Participació estratègica de la CCMA en el nou Catalunya Media City.