La direcció de la Corporació vol equiparar internament els salaris dels treballadors de TV3 i Catalunya Ràdio, i el de tots ells amb els del personal sanitari del sistema públic hospitalari. Així ho han proposat aquest dimecres els representants de l’ens al comitè d’empresa de TV3 en el marc de la negociació del conveni col·lectiu (amb els de Catalunya Ràdio es reuneixen dijous). D’aquesta manera, es concreta una mica més la proposta presentada per Brauli Duart al març per equiparar els sous dels treballadors de la radio i la televisió amb els de la resta del sector públic de la Generalitat.

La CCMA considera que les “característiques i singularitats” dels llocs de treball de la sanitat pública poden ser “genèricament equiparables” als dels treballadors de l’ens quant a condicions de treball i diversitat de col·lectius professionals. La mesura afectaria també a directius i alts càrrecs de la Corporació, els sous dels quals s’equipararien amb els dels càrrecs de “funcions equiparables” del Departament de Salut i organismes adscrits.

L’equiparació plantejada es faria segons els “principis de gradualitat i d’aplicació no lineal”, ja que “no tots els treballadors de la CCMA han tingut el mateix salari malgrat tenir la mateixa feina”, assenyala el comunicat. A més, es contempla adequar la política retributiva als canvis que hi pugui haver en la situació econòmica del sector públic en general i en l’hospitalari en particular.

La proposta d’equiparar els salaris amb l’àmbit sanitari es pot veure com un comodí davant possibles protestes i com un moviment per condicionar la negociació, ja que l’equiparació es fa amb un dels “pilars essencials de l’estat del benestar”, en paraules de la direcció, el qual és força sensible entre l’opinió pública, especialment amb les retallades.

Adéu al ‘núvol’?

La Corporació també proposa que l’àmbit d’aplicació del nou conveni inclogui la “totalitat” dels treballadors de TV3 i Catalunya Ràdio amb “relació laboral ordinària”. És a dir, que també hi entrarien els caps de servei, de departament i d’àrea, fins ara exclosos.

“Amb aquesta mesura se suprimirà definitivament la situació laboral del personal que històricament ha estat exclòs de les condicions dels convenis vigents i que havien estat regulades per acords individuals, conegut internament com a ‘núvol’”, assegura l’ens en un comunicat.

A banda de les qüestions retributives, en la negociació del conveni, la direcció de la CCMA també planteja dues línies més d’actuació: la flexibilització de la jornada laboral i els horaris per adequar-los a les necessitats organitzatives i la polivalència i la mobilitat professional.

Desconcert

Fonts del comitè d’empresa de TV3 han explicat a Comunicació 21 que, fins ara, les propostes de la direcció per al nou conveni seguien les directrius de la reforma laboral, motiu pel qual aquest dimecres esperaven que se’ls presentés una nova organització per grups professionals per substituir les actuals categories. Una mesura que atorgaria als treballadors la major polivalència que busca la direcció, i que seria una via per rendibilitzar la plantilla. La sorpresa, però, ha estat trobar-se una proposta d’organització per grups salarials.

Des del comitè acusen la direcció de la CCMA “d’externalitzar” la negociació fent-la pública i, de passada, tapar així el procés obert per privatitzar la gestió del departament comercial.