El Govern ha autoritzat la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a reduir el seu capital social de 148.014.398,95 euros a 25.010.315. La mesura busca compensar els resultats negatius d’exercicis anteriors i restablir l’equilibri entre el capital i el patrimoni net disminuït a causa de les pèrdues. La reducció s’efectua mitjançant la disminució del valor nominal de les 21.505 accions, que queda fixat en 1.163 euros cadascuna.

Segons explicava el Govern la setmana passada en un comunicat, el 31 de desembre de 2013, el patrimoni net de la Corporació va quedar per sota de les dues terceres parts del capital social. La normativa assenyala que la reducció del capital en les societats anònimes tindrà caràcter obligatori quan les pèrdues hagin disminuït el seu patrimoni net per sota de les dues terceres parts i hagi transcorregut un exercici social sense haver-ne recuperat el patrimoni net.

Al juny, el consell de govern de la CCMA va sol·licitar al Govern el vistiplau per poder reduir el capital social i realitzar la conseqüent modificació estatutària, aprovació que es va produir dimarts passat i que recollia el DOGC de dijous.