La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha endegat un procés de licitació per substituir els equips i els sistemes actuals del canal 3/24 per d’altres d’última generació, per tal de poder produir els continguts en alta definició basant-se en tecnologia de transport d’àudio i vídeo sobre xarxes IP.

La renovació implica que el nou plató, control i continuïtat s’ubiquin en un nou espai per no afectar el funcionament del 3/24, ja que mentre s’executin els treballs el canal continuarà emetent. La previsió és que el projecte s’hagi enllestit abans de l’11 de setembre de 2022.

El 3/24 es va inaugurar el 2003, i des d’aleshores els equips encarregats de fer la producció i la continuïtat del canal han donat servei ininterrompudament. “Se n’ha substituït algun, per avaria irreparable o per obsolescència, però la majoria d’equips i sistemes són els mateixos des que va arrencar el canal”, argumenta la CCMA en l’informe justificatiu.

A banda de la necessitat de renovació dels equips després de 18 anys de funcionament, s’hi afegeix el fet que a partir de l’1 de gener de 2023 tots els canals de TDT s’hauran de produir en alta definició.

2,1 milions

Així doncs, la CCMA ha obert la licitació per a la contractació del subministrament dels equips i sistemes necessaris per a la renovació del canal 3/24, així com la seva instal·lació, configuració i posada en marxa, i la impartició de la formació necessària per garantir un correcte funcionament.

El pressupost base és de 2,1 milions d’euros (sense IVA) per un contracte d’un any. El termini per presentar ofertes finalitza el 15 de desembre.

El plec de condicions estableix un calendari amb el lliurament d’equips abans del 31 de març; la instal·lació, configuració, integració i posada en marxa abans del 31 de maig; la formació completada abans del 31 de juliol, i la realització de proves fins al 10 de setembre de 2022.