El consell de govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha aprovat els comptes de 2019, que s’han tancat amb “estabilitat pressupostària”, com ja va aconseguir fer en l’exercici anterior. L’ens ressalta que aquest equilibri s’ha assolit “malgrat les dificultats d’un nou exercici en pròrroga pressupostària i havent afrontat nous esforços de contenció de la despesa”.

L’any passat, la CCMA va disposar de 4,1 milions d’euros menys que el 2018. En concret, va comptar amb 230,7 milions d’aportació pública ordinària, als quals es van afegir 7,7 milions extraordinaris. A més, va ingressar 63 milions obtinguts de la comercialització publicitària i altres conceptes.

La Corporació explica que la gestió de l’exercici va ser “especialment complexa”, ja que va haver d’afrontar els increments salarials que el 2019 es van aplicar al sector públic; l’increment de les bases de la cotització de la Seguretat Social; el retorn del 40% de la paga extraordinària de 2013; la nova prorrata de l’IVA, i la caiguda dels ingressos publicitaris. “Es tracta de necessitats financeres sobrevingudes que les aportacions extraordinàries han pogut cobrir parcialment”, apunta en un comunicat.

Per ajustar-se a aquesta situació, la CCMA recorda que va haver d’aplicar un nou pla de reducció de la despesa que va afectar especialment les partides de continguts de televisió i les inversions.