La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha obert el procés de licitació per a la contractació del servei integral de producció per a la corresponsalia de Moscou de TV3 i Catalunya Ràdio. El pressupost de licitació és de 420.000 euros (sense IVA) per un contracte de dos anys (prorrogable dues anualitats). El termini per presentar ofertes finalitza el 31 de gener.

Les característiques principals del servei, són: rodatge i edició amb transport, comunicació pròpia amb telefonia mòbil amb internet i equipament tècnic per a la gravació, muntatge, arxiu i enviament de notícies i imatges i àudios, així com qualsevol sistema de directes per internet; un despatx preparat per al normal desenvolupament del treball periodístic del corresponsal de la CCMA; disponibilitat d’equip portàtil per a visionat, edició i serveis de videoconferència per internet; connectivitat a través d’internet amb capacitat d’enviament i recepció d’imatges; broadcast de directes personalitzats i playouts des de l’oficina de la delegació i serveis de transmissions a través de dispositius de motxilles 4G, i gestions necessàries per a la producció de notícies i imatges, traducció, contactes i gestions de la delegació.

El contracte contempla 200 serveis anuals de gravació, edició i producció de fins a 10 hores cadascun, amb 30 hores extres mensuals. L’empresa adjudicatària ha de garantir el servei integral de gravació-edició o producció operativa diàriament 24 hores, durant tot l’any, inclosos festius i caps de setmana, excepte durant el període de vacances de la delegació, quan només caldrà un servei de guàrdia no presencial per a possibles emergències.

La mesa de contractació tindrà en compte en la valoració principalment l’oferta econòmica (fins a 75,5 punts de 100), seguida dels criteris de valoració subjectiva (14 punts) i els criteris de valoració quantificables de forma automàtica (10,5 punts).