La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals va presentar dimecres un avantprojecte dels pressupostos per al 2013 que preveu una retallada en despeses de personal del 18% equivalent a 26,9 milions d’euros. En sessió de control parlamentària celebrada aquest divendres, el president del consell de govern, Brauli Duart, ha defensat els pressupostos provisionals i ha explicat que la via en com es retallarà aquest 18% l’hauran de buscar els representants dels treballadors i l’empresa dins les comissions que negocien els respectius convenis a TV3 i Catalunya Ràdio.

A més, Duart ha avançat que, en la mesa de negociació, l’ens proposarà l’equiparació de les retribucions bàsiques de la plantilla amb la de la resta del sector públic de la Generalitat, i que la reducció es faci segons els “principis de gradualitat i d’aplicació no lineal”. Segons ha remarcat, aquesta equiparació ha d’afectar la totalitat dels treballadors, però també els òrgans de govern i els directius, començant per ell mateix.

A banda de l’equiparació salarial, la seva proposta  en la negociació del nou marc laboral planteja tres línies d’actuació: la flexibilització de la jornada i els horaris per adequar-los a les necessitats organitzatives; la polivalència i la mobilitat professional, i unes condicions retributives basades en les actuals polítiques d’austeritat salarial i adequades a les disponibilitats pressupostàries. Els pròxims dies es presentarà la proposta als comitès d’empresa.

En breu es faran públics tots els sous

Brauli Duart també s’ha mostrat partidari d’impulsar mesures que garanteixin la “màxima transparència”, entre elles la supressió de la “controvertida figura del núvol”, en referència als contractes superiors als 80.000 euros anuals amb complements no regulats pel conveni.

A més, el president de l’ens també ha avançat que en les “properes setmanes”, la Corporació farà pública la “relació completa” dels òrgans de govern i directius i les categories professionals de tota la plantilla, la qual anirà acompanyada de les respectives retribucions. Aquesta s’acompanyarà amb les dades dels darrers anys perquè se’n visualitzi l’evolució.

Segons Duart, si no es prenen mesures com les plantejades en l’avantprojecte de pressupostos, TV3 i Catalunya Ràdio deixarien de ser “viables”, cosa en un moment com l’actual “no ens podem permetre”.