La Comissió Europea ha proposat als països membres de la Unió Europea la signatura d’una convenció del Consell d’Europa perquè es protegeixin legalment serveis com la televisió de pagament de l’acció de la pirateria.

L’òrgan de govern dels 27 entén que, en incrementar la protecció, s’obre un camí perquè la indústria desenvolupi els serveis de televisió a la carta a Europa accessible a internet a través de dispositius com telèfons mòbils, entre d’altres.

La Comissió afirma que la pirateria no s’atura a les fronteres de la Unió Europea, i que ara és necessari ratificar la convenció per estendre provisions similars a la de la directiva comunitària de 1998 als 47 països membres del Consell d’Europa, la qual ja assegurava protecció jurídica contra la pirateria.

L’òrgan de govern dels 27 espera que la resta de països del Consell d’Europa i que no pertanyen a la UE s’animin també a ratificar el text. L’objectiu, que la protecció legal de la televisió de pagament “s’estengui virtualment a tot el continent”.