La Comissió del Mercat de les Telecomunicacions (CMT) ha imposat una sanció de 100.000 euros a l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (EPRTVIB) pel que considera una infracció molt greu. El motiu, l’“incompliment reiterat” dels requeriments d’informació sol·licitats per la CMT, que IB3 va entregar amb retard.

El procediment es va obrir l’octubre del 2009, després que l’ens balear fes cas omís “fins a cinc vegades” les demandes d’informació de la Comissió per poder realitzar els seus informes trimestrals i anuals.

El setembre del 2010, la CMT va acordar sancionar amb 100.000 euros EPRTVIB, però l’ens va recórrer al·legant que les dades sol·licitades estaven a disposició d’empreses gestores, i que l’ens ni facturava ni contractava el personal ni prestava serveis audiovisuals, però que tot i així havia lliurat la informació amb un “mínim retard”.

Ara, la CMT rebutja aquest argumentari en una nova resolució, on recorda que és IB3 la concessionària televisiva i no les empreses gestores, per la qual cosa no pot defugir les “obligacions i responsabilitats legals” que se’n deriven, com ara la facilitació d’informació.

A més, la Comissió remarca que els suposats retards mínims en l’entrega no s’havien produït sobre els requeriments de la informació, sinó sobre les reiteracions d’aquests.