La direcció d’investigació de la Comissió Nacional de la Competència (CNC) ha incoat un expedient sancionador contra Mediaproducción (la filial de Mediapro concessionària dels drets del futbol) per “incompliment del deure de col·laboració”.

En concret, la CNC acusa la productora catalana d’haver aportat informació “incompleta i enganyosa” en el marc de la vigilància realitzada a les empreses afectades per la resolució de l’anomenada ‘guerra del futbol’, en la que Competència va determinar que els contractes amb entre operadores de televisions i clubs de futbol superiors a tres anys eren anticompetitius.

En aquella la resolució, la CNC va sancionar Mediapro i Sogecable amb 150.000 euros a cadascuna; Audiovisual Sport amb 100.000, i Televisió de Catalunya amb 25.000 euros.

Ara, Mediapro s’enfronta a una multa de fins a l’1% del volum de negocis de la seva filial. En cas de no poder limitar el volum, la sanció aniria de 100.000 a 500.000 euros.