Imatge promocional de ‘Palabra de gitano’. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha desestimat les denuncies de la Federació Andalusa de Dones Gitanes (Fakali) contra els programes de telerealitat Los Gipsy Kings i Palabra de gitano, de Cuatro, i la sèrie de ficció Anclados, de Telecinco. L’ens regulador ha tancat el cas per “no trobar elements de judici suficients que justifiquin l’inici d’un procediment sancionador”.

La CNMC ha resolt que els programes de Cuatro entren dins de la categoria de docu-reality i que no pretenen representar o retratar la comunitat gitana, sinó mostrar la vida real de personatges concrets que hi pertanyen, segons destaca Mediaset.

“No s’aprecien circumstàncies o situacions que poguessin semblar ofenses a la comunitat gitana, més quan són opinions dels propis gitanos”, assenyala Competència sobre els dos espais de Cuatro. “El programa no incita a declaracions que no vulguin donar, sent ells mateixos (els protagonistes) els que expliquen les diferents tradicions o situacions que s’aborden, de manera que, en definitiva, no s’observa una incitació a l’odi, el racisme o la xenofòbia”, conclou.

Pel que fa a la comèdia Anclados, de Telecinco, la CNMC assenyala que es tracta d’una sèrie de ficció “realitzada en to d’humor i parodia” on es proporciona una “visió humorística de tots els personatges” que hi apareixen. “Qualsevol actitud o comentari s’ha d’emmarcar dins dels límits acceptables per aquest gènere de la ficció, no apreciant-se intenció ofensiva”, afegeix al respecte.

Per tot plegat, Competència conclou que els continguts d’aquests tres espais emesos per Mediaset “estan emparats pel dret a la llibertat d’expressió” i no vulneren l’article 57.1 de la Llei general de la comunicació audiovisual, que tipifica com a infracció greu “l’emissió de continguts que de forma manifesta fomentin l’odi, el menyspreu o la discriminació per motius de naixement, raça, sexe, religió, nacionalitat, opinió, o qualsevol altra circumstància personal o social”, tal com denunciava Fakali.

El CAC va denunciar-ne els estereotips  

El passat juny, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya va detectar en el programa Los Gipsy Kings elements que estereotipaven la comunitat gitana i d’altres que podrien ser discriminatoris envers les dones, motiu pel qual va instar la CNMC a adoptar les mesures oportunes. Dos anys abans, havia conclòs en un mateix sentit respecte Palabra de gitano