La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha realitzat una sèrie de recomanacions respecte al projecte de reial decret sobre comunicacions comercials de les activitats de joc del Ministeri de Consum. Els aspectes susceptibles de millora en la normativa segons l’informe de l’ens regulador, són:

Un marc normatiu uniforme per a serveis audiovisuals i en línia – El projecte de reial decret restringeix el joc entre la 1 i les 5 de la matinada en serveis de comunicació audiovisual i online d’intercanvi de vídeos, però no trasllada aquestes restriccions a tot l’univers de productes en línia als quals estan exposats els menors com a consumidors. La CNMC planteja “estendre limitacions horàries similars” a la resta de serveis de la societat de la informació, en particular a la publicitat inserida en cercadors, navegació web, jocs en línia, o xarxes socials.

Replantejament de les franges horàries – La propera transposició Directiva de serveis de comunicació audiovisual europea en la nova Llei general de comunicació audiovisual ha de permetre adaptar la regulació audiovisual als nous patrons de consum i replantejar les actuals franges horàries. Per això, la CNMC suggereix “revisar” algunes franges plantejades en el reial decret, com ara l’emissió de publicitat del joc durant els esdeveniments emesos en directe (per exemple competicions esportives) a partir de les 20 h i fins a les 5 de la matinada. L’ens regulador recalca que les limitacions horàries de la publicitat del joc que tenen com a objecte protegir el públic infantil haurien d’atendre els horaris de major consum realitzat per menors.

Sistemes d’autoregulació i coregulació – La CNMC entén que aquests tipus d’acords o codis de conducta poden comportar “certs riscos” per a la competència, derivats de la possible posada en comú entre els competidors d’informació comercialment sensible sense relació directa amb l’objecte propi dels acords. Així doncs, subratlla que cal assegurar que s’introdueixen advertències que vagin en línia amb aquest plantejament, així com que aquests acords siguin informats prèviament per la pròpia CNMC.

Excessiva imprecisió en les facultats de la Direcció General d’Ordenació del Joc – L’ens regulador assenyala que, en determinats casos relacionats amb les activitats de promoció i difusió de comunicacions comercials, les funcions de la DGOJ es defineixen de forma “insuficientment precisa”. Per evitar potencials diferències de tracte, així com per enfortir la seguretat jurídica del projecte normatiu, recomana “reconsiderar la literalitat dels preceptes recollits”.

En el seu informe, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència reitera una sèrie de recomanacions que ja havia realitzat en projectes normatius anteriors:

Reforçar el missatge de ‘juga amb responsabilitat’ de protecció a menors – La CNMC diu que aquesta missatge s’ha d’incloure en les comunicacions comercials audiovisuals de manera que sigui visible en tot moment, sense donar opció a que es limiti a una menció durant els dos últims segons previs a la seva finalització. A més, diu que el missatge també s’hauria d’incloure en el suport radiofònic de totes les comunicacions comercials. Pel que fa al text, es recomana recollir en termes semblants la prohibició de participació de menors. L’ens regulador entén aquests canvis facilitarien l’adopció de mesures per assegurar que els missatges són accessibles per a persones amb discapacitat.

Tractament de l’ONCE – La CNMC diu que “no sembla justificada” l’equiparació de l’estatus del consell de protectorat de l’ONCE amb una autoritat administrativa. “I menys encara si es fonamenta amb raons de control públic de l’activitat del joc que pogués realitzar l’ONCE”, afegeix. Per això, Competència insisteix en la necessitat del seu “replantejament”.

Mesures per millorar la coordinació amb la CNMC – L’ens regulador diu que seria recomanable “aclarir” la coordinació en matèria de requeriments de cessament de la publicitat i procediment sancionador quan afecten a empreses prestadores de serveis de comunicació audiovisual. De la mateixa manera, considera recomanable “preveure expressament” l’accés de la CNMC al registre o registres de la DGOJ per facilitar el compliment de les seves obligacions de supervisió.