La Comissió Nacional dels Mercats i l a Competència ha instat la Reial Federació Espanyola de Futbol a modificar la seva proposta de comercialització dels drets audiovisuals per a l’emissió en streaming en cases d’apostes de la Copa del Rei i la Supercopa. L’ens regulador considera que la proposta presentada per la RFEF no s’ajusta en la seva totalitat als requisits que estableix la normativa.

La CNMC considera que les bases de comercialització d’emissió proposades per a apostes en directe no s’adapten a la normativa, i reclama que el procés de licitació respecti els principis de competència, transparència i no discriminació, introduint una sèrie de canvis:

  • Limitar la licitació a tres temporades (en lloc de cinc).
  • Utilitzar requisits d’accés a la licitació que respectin els principis de necessitat, proporcionalitat i no-discriminació.
  • Eliminar les formulacions que generen incertesa per a les candidatures i atorguen excessiva discrecionalitat a la RFEF en l’adjudicació dels drets.
  • Atorgar terminis suficients per a la preparació i presentació d’ofertes i la sol·licitud d’aclariments.
  • Aclarir si els drets es liciten en tres lots (per a Espanya, Estats Units i Canadà, i la resta del món) o en un de sol.