La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha instat la Reial Federació Espanyola de Futbol a modificar la seva proposta per a la comercialització dels drets audiovisuals de la nova categoria Primera RFEF a l’Estat, Europa i els mercats internacionals, que afecte de la temporada 2021-2022 a la 2023-2024.

La CNMC explica que, després d’analitzar el contingut de la proposta, ha conclòs que la RFEF incompleix alguns aspectes establerts en el Reial decret llei de 2015 que regula els drets audiovisuals de retransmissió del futbol professional.

L’ens regulador assenyala que la Federació ha d’adequar la seva proposta en els següents aspectes:

  • Limitar les facultats que li han estat atorgades a “la comercialització conjunta dels drets audiovisuals inclosos en l’àmbit d’aquest reial decret llei”.
  • Eliminar la menció a la titularitat de drets que no té reconeguts.
  • No incloure oportunitats i obligacions comercials relatives a la publicitat que no es troben emparades per la norma jurídica d’aplicació i que resulten injustificades i contràries al principi de llibertat d’empresa.
  • No incloure les reserves de drets, drets no exclusius, drets inclosos, drets reservats, altres drets, etc., que no es justifiquen.
  • Reformar aquells aspectes assenyalats en l’informe contraris als principis de publicitat, transparència, competitivitat i no discriminació en el procés d’adjudicació dels drets.
  • Eliminar restriccions tècniques que pretenen oferir un producte d’inferior qualitat i que no es justifiquen suficientment.