La Diputació de Barcelona ha posat en marxa el procés de licitació per adjudicar l’elaboració de plans de comunicació per a municipis de la demarcació d’entre 5.001 i 20.000 habitants en el marc del Catàleg de Serveis 2020 i 2021.

El pressupost base de licitació és de 49.586,78 (sense IVA) per un contracte de dos anys. El termini per presentar ofertes finalitza el 31 de gener.

La finalitat del servei és que els municipis que demanin aquest recurs tinguin a la seva disposició un pla personalitzat sobre quina és la realitat en matèria de comunicació de la seva corporació i quines són les estratègies més adequades per gestionar de forma eficaç la seva comunicació institucional.

L’inici dels treballs d’elaboració dels plans està previst per a l’1 d’abril de 2020 i per a l’1 d’abril de 2021, i hauran de ser lliurats als municipis i a la Diputació com a màxim el 31 de desembre de 2020 i el 31 de desembre del 2021, respectivament.

La Diputació estima una quinzena de plans a realitzar, amb un preu unitari màxim de 3.305,79 euros (a partir dels quals s’ha calculat el pressupost de licitació). Les empreses licitadores han d’igualar o disminuir en la seva oferta aquest preu unitari.