L’Ajuntament de Barcelona ha obert el procés de licitació per adjudicar els serveis de comunicació de la Direcció de Comerç. El pressupost base de licitació és de 108.000 euros (sense IVA) per un contracte d’un any (prorrogable un més). El termini per presentar ofertes finalitza el 31 de gener.

La licitació es divideix en dos lots. El lot 1 és per als serveis d’assessorament i gestió de l’estratègia de comunicació, relacions públiques, coordinació i redacció de continguts en suports off i online (internet i xarxes socials) i producció audiovisual (amb un pressupot de licitació de 75.000 euros).

El lot 2 correspon a l’actualització continuada i manteniment de totes les pàgines del web de la Direcció de Comerç, i adaptar la seva estructura als nous projectes i accions, així com el suport tècnic en el procés de publicació dels continguts (33.000 euros).

Els dos lots es poden adjudicar a una mateixa empresa.