La Comissió d’Arbitratge, Queixes i Deontologia de la Federació d’Associacions de Periodistes d’Espanya (FAPE) s’ha pronunciat sobre el tractament informatiu de l’entrevista fictícia que va publicar la revista Diez Minutos el 28 de maig amb l’aleshores princesa d’Astúries, Letizia Ortiz.

L’organisme, arran d’una petició del Col·legi de Periodistes de Múrcia, ha resolt que l’entrevista imaginària publicada per Diez Minutos “no es tracta d’una bona pràctica periodística”, ja que “no té la mateixa garantia de veracitat que una entrevista real amb una persona concernida”.

A banda, la Comissió assegura que aquest tipus de recurs “pot també afectar” el dret a la intimitat i la pròpia imatge, a la qual la persona presumptament entrevistada té dret “encara que sigui un personatge públic”.

La revista al·lega que és una pràctica bastant habitual

En la sol·licitud d’obertura d’expedient del Col·legi de Periodistes de Múrcia, aquest argumentava que l’exercici de ficció de Diez Minutos havia generat “hilaritat” a les xarxes socials i un “desprestigi” no només per a la revista, sinó també per a tot el conjunt de la professió, com “una prova més de l’actual crisi del periodisme: ‘si no tens l’entrevista amb el personatge popular de torn, te l’inventes’”.

En les seves al·legacions, Diez Minutos nega que hi hagués una “alarma social” que justifiqués l’obertura d’un expedient, i remarca que la utilització d’entrevistes imaginàries és una “pràctica bastant habitual” entre els mitjans de comunicació, i aporta fins a 25 documents amb exemples d’aquest recurs.