Entre aquest dijous i divendres el DOGC ha publicat les convocatòries de les diferents línies de subvencions del 2012 als mitjans de comunicació. En total, la dotació és de 8.802.979 euros, un 28,47% més que la del 2011, de 6.852.324. Així doncs, la Generalitat enguany destina 1.950.655 euros més en ajuts als mitjans.

En general, totes les línies veuen augmentades les quantitats, excepte els ajuts a projectes de premsa impresa i a projectes d’entitats sense ànim de lucre. En concret, en ajuts estructurals, a les publicacions periòdiques impreses es destinen 3.194.000 euros, un 87,54% més que la dotació del 2011;  a mitjans informatius digitals, 855.000 euros, un 160,31% més; a emissores de ràdio, 550.000 euros, un 139,48% més, i a emissores de televisió, 400.000 euros, un 42,58% més que fa un any.

Pel que fa a les subvencions a projectes que fomentin i consolidin l’espai català de comunicació, a la premsa en paper es destinen 1.270.979 euros, un 34,98% menys que la dotació del 2011; a la premsa digital, 763.000 euros, un 22,10% més; a emissores de ràdio, 713.000 euros, un 44,42% més; a emissores de televisió, 777.000 euros, un 16,45% més, i a entitats sense ànim de lucre, 280.000 euros, un 50,87% menys que la dotació de l’any passat.

Sumant les subvencions estructurals i a projectes, la dotació del 2012 per a la premsa impresa és de 4.464.979 euros, un 22,06% més que el 2011; per a mitjans digitals, 1.618.000 euros, un 69,71% més; per a emissores de ràdio, 1.263.000, un 74,60% més, i per a televisions, 1.177.000 euros, un 24,18% més que fa un any.