El Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda ha obert el procés de licitació per adjudicar el disseny, redacció i producció dels microespais divulgatius per a ràdio i televisió, els quals han d’informar sobre serveis, actuacions i tràmits que la ciutadania pot consultar i realitzar mitjançant els canals d’atenció ciutadana 012.

El pressupost base de licitació és de 158.000 euros (sense IVA) per un contracte fins al 31 de desembre de 2019 (prorrogable dues anualitats). El termini per presentar ofertes finalitza el 8 de juliol.

A Direcció General de Difusió estima que durant l’any 2019 les necessitats creatives seran de 22 microespais. Aquests han d’explicar i informar sobre els diferents serveis que ofereix l’Administració de la Generalitat, les seves entitats autònomes i empreses públiques. L’enfocament dels microespais ha de ser pedagògic, amb la finalitat d’orientar la ciutadania sobre els diferents serveis, actuacions o tràmits.