El Govern ha acordat impulsar la presència de l’aranès en l’àmbit institucional digital de la Generalitat. Així doncs, incorporarà progressivament l’aranès en els webs del president i del Govern en tots aquells continguts estables de caire institucional i històric, com a opció lingüística clarament visible i accessible.

L’Executiu establirà un programa de treball específic per avançar en la incorporació de la versió en llengua aranesa, en els tràmits i serveis oferts pels diferents departaments de la Generalitat al web corporatiu. D’altra banda, s’incorporaran en aranès aquells continguts dels webs corporatius de la Generalitat i del seu sector públic que estiguin específicament relacionats amb l’Aran. També es farà versió aranesa de les notícies i informacions que afectin especialment aquest territori.

El Govern també preveu publicar els continguts dels canals oficials d’informació i comunicació en les diferents xarxes socials en aranès quan aquests afectin o estiguin directament relacionats amb l’Aran; i incorporarà la versió en aranès de les principals campanyes institucionals de caire general, especialment en aquells formats adreçats a mitjans digitals.

Per tal de dur a terme aquestes accions, la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura establirà un pla de treball a sis mesos, conjuntament amb les diferents conselleries. Cultura també farà un seguiment interdepartamental del pla, proposarà iniciatives conjuntes amb la resta de departaments i organismes per incrementar la presència de l’aranès en l’àmbit institucional digital, determinarà altres entorns oficials per al seu impuls, i facilitarà i orientarà en la tasca d’incorporació de l’aranès.

Aquestes accions s’ampliaran a altres continguts a mesura que els recursos lingüístics ho permetin.