El Consell Executiu ha aprovat el Decret llei que modifica el Codi de consum de Catalunya, amb l’objectiu de dotar la Generalitat d’un marc legal per perseguir i sancionar els continguts que fan apologia dels trastorns de conducta alimentària (TCA), com ara l’anorèxia i la bulímia, a webs, blogs i xarxes socials.

Aquesta modificació ha de permetre vigilar, investigar i, si s’escau, sancionar les empreses, plataformes i serveis digitals que, tot i tenir coneixement de l’existència d’aquest tipus de contingut en els seus dominis, no duguin a terme accions per eliminar-los.

El Govern ressalta que l’apologia de l’anorèxia i la bulímia nervioses a internet (col·loquialment coneguts com continguts pro ana i pro mia), des de diferents webs, blogs, xats i xarxes socials, s’ha convertit en un dels factors de risc més consultat i perillós, per la seva fàcil accessibilitat i reproductibilitat, pel que fa al desenvolupament i manteniment d’aquests trastorns.

Modificacions del Codi de consum

El nou text tipifica específicament com a infracció greu del Codi de consum realitzar activitats de promoció, publicitat, oferta o qualsevol altra que fomenti o indueixi a les persones consumidores a l’adopció d’hàbits relacionats amb els trastorns de conducta alimentària. Les multes poden ser de fins a 100.000 euros.

A més, s’amplia als intermediaris en els serveis de la societat de la informació la responsabilitat de la veracitat i la legalitat de la informació que publiquen referent als TCA, des del moment en què coneixen o poden haver conegut –emprant una diligència normal– la manca de veracitat o la il·licitud dels continguts, i sempre que no actuïn de manera ràpida per procedir a la retirada de les dades o impossibilitin l’accés.

Així, s’estén la responsabilitat a les empreses que ofereixin allotjament web a aquest tipus de pàgines, blogs o xats, quan tinguin coneixement que estan acollint aquest tipus de continguts incitadors dels trastorns de conducta alimentària.

Finalment, s’estableix que qualsevol persona, plataforma digital o servei en línia que actuï com a intermediari, que conegui o pugui conèixer una infracció, n’és responsable com a cooperador o encobridor si no adopta les mesures necessàries per suprimir o retirar els continguts afectats.

Amb aquest Decret llei, el Govern dona compliment al compromís de lluitar en aquest àmbit, fruit de la Taula de Diàleg per a la Prevenció dels Trastorns Alimentaris, presidida per la Generalitat a través de l’Agència Catalana del Consum i que aplega entitats, universitats, associacions i professionals de la salut.