El Govern ha aprovat signar un conveni amb l’Exectuiu espanyol perquè el Butlletí Oficial de l’Estat publiqui les lleis i altres normes estatals en català. El text s’incorporarà com a annex en l’anomenat Suplement en català del BOE. Estarà editat per l’Agència Estatal Butlletí Oficial de l’Estat i comptarà amb la participació de l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya.

L’acord de l’Executiu ha estat adoptat un cop les dues parts han mostrat la voluntat de prosseguir la cooperació en aquest àmbit després que l’aplicació de la Llei de règim jurídic del sector públic de 2015 acabés la vigència del conveni subscrit el 1998 entre la Generalitat i l’Estat per publicar les lleis en català.