El Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública ha posat en marxa el procés de licitació per adjudicar el servei de gestió de l’estratègia de comunicació online del web SmartCatalonia. El servei inclou el seu manteniment i explotació (creació de continguts i actualització permanent), així com la dinamització a les xarxes socials.

El pressupost base de licitació és de 58.148,87 euros (sense IVA) per un contracte d’un any (prorrogable 12 mesos). El termini per presentar ofertes finalitza el 15 de novembre.

SmartCatalonia es l’estratègia de la Generalitat amb la qual es vol estendre el concepte d’smart city a Catalunya per desplegar un programa que integri i coordini les iniciatives locals i supralocals, doni suport a les empreses, i desplegui iniciatives en clau de país.

Per donar suport a aquesta estratègia es va posar en marxa el portal web amb l’objectiu d’esdevenir un espai de referència a la xarxa en iniciatives i informació sobre aquests àmbits d’actuació.