Un any després d’haver consensuat l’estàndard de televisió híbrida –el sistema HbbTV–, el Ministeri d’Indústria ha publicat les especificacions tècniques que han de complir els receptors i els serveis interactius en qualsevol aparell. D’aquesta manera, s’han consensuat les bases perquè els radiodifusors i els fabricants utilitzin el mateix “llenguatge” per impulsar definitivament la televisió connectada a l’Estat.

El document s’ha treballat amb un total de 54 empreses (fabricants d’electrònica de consum, canals de televisió, desenvolupadors de serveis i proveïdors de tecnologia d’encriptació) i ha estat coordinat per l’Associació Espanyola d’Empreses de Televisió Interactiva (AEDETI).

L’informe defineix les condicions que han de complir els receptors i els processos de certificació que garanteixin la compatibilitat total entre els televisors i el senyal dels radiodifusors amb l’objectiu de crear un entorn estable que incentivi la inversió en serveis de TV connectada.

Ara s’ha d’escollir les entitats de certificació i homologació dels models, les quals els usuaris podran identificar mitjançant un segell distintiu. Paral·lelament, s’espera que els radiodifusors incrementin la seva oferta de serveis amb la presentació de noves propostes de televisió connectada.