El sector dels continguts digitals ha triplicat els seus ingressos des del 2003 i l’any passat va superar els 8.000 milions d’euros, xifra que representa ja el 45,5% de la facturació total del sector.

Segons l’Informe anual dels continguts digitals elaborat per l’Observatori Nacional de les Telecomunicacions i de la Societat de la Informació (ONTSI), presentat aquest dijous en el marc del Fòrum Internacional de Continguts Digitals (FICOC), l’arribada de la TDT ha estat un factor clau per al desenvolupament del sector. L’any 2009, les empreses de continguts digitals van facturar 8.004 milions d’euros amb un creixement interanual del 32,7%.

La indústria de continguts digitals és un sector emergent, com evidencia el creixement del 116% que ha experimentat el format digital en el període 2005-2009. El bon moment que passa el sector queda reflectit en tots els seus àmbits: publicacions, audiovisual, cine i vídeo, música, videojocs i publicitat online.

L’informe destaca que l’Estat és en una posició capdavantera en continguts digitals a nivell internacional i com un dels líders en l’evolució cap a la societat de la informació.

Audiovisual i publicacions

El 2009, les publicacions digitals van facturar 896 milions d’euros, amb un 50% de lectors de premsa que consumeix online. L’informe preveu un fort impuls en aquest sector amb els nous dispositius com tabletes i smartphones, junt amb la millora de la banda ampla mòbil, i augura un fort creixement de la lectura digital, que progressivament anirà substituint als mitjans tradicionals.

Quant a l’edició electrònica de llibres, la seva producció el 2009 es va saldar amb 13.250 llibres digitals, un 12% del subsector, amb un increment del 150% en els darrers quatre anys. Amb tot, el llibre digital presenta un índex de penetració encara molt baix, però amb altes expectatives de creixement a curt termini.

Pel que fa a la televisió digital, els seus ingressos l’any passat van créixer un 31% a l’Estat, assolint els 3.265 milions d’euros, un 72% del total del sector audiovisual. La quota d’abonats a la televisió per IP va incrementar un 13%, amb una facturació de 188 milions.

Per la seva part, el cinema i el vídeo digital, el 2009 van assolir uns ingressos de 2.337 milions d’euros, xifra que suposa el 57,2% del total del sector.

Blogosfera

L’informe de la indústria de continguts digitals elaborat per l’ONTSI assenyala que més de 2 milions de ciutadans de l’Estat tenen blog propi, mentre que 2,8 milions escriuen habitualment en altres blogs i 7 milions de persones els llegeixen. Segons el document, aquestes xifres confirmen la importància que està adquirint el blog com a mitjà de difusió alternatiu i la necessitat de tenir en compte el seu impacte sobre els mitjans tradicionals.

Publicitat online

La inversió publicitària online va augmentar un 7,2% amb 654 milions d’euros el 2009, mentre que els anuncis tradicionals van patir una baixada del 15%. Les insercions dels motors de cerca es posiciones com el format publicitari online amb més repercussió en el sector, mentre que el model publicitari mòbil es configura com una alternativa real gràcies al desenvolupament de noves aplicacions per als terminals d’última generació.

Videojocs i música

Segons l’informe, un dels elements clau de la indústria de continguts digitals torna a ser el sector dels videojocs, que el 2009 va facturar 638 milions d’euros. Amb tot, els ingressos són un 14,2% més baixos que els del 2008, tot i que les prediccions per als propers anys són de creixement: durant el primer trimestre del 2010 el sector va incrementar un 10% la facturació respecte al mateix període del 2009. L’augment previst s’atribueix principalment a l’arribada de nous dispositius i a l’augment de l’ús i de la cobertura de banda ampla fixa i mòbil. El consum de videojocs afecta un 30,7% de la població de l’Estat, principalment joves.

Pel que fa a la música en format digital, va facturar 93 milions d’euros el 2009, un 24% de la indústria. La música és el contingut digital més estès, amb un 84,8% de la població que el consumeix en format digital, un 41,6% del qual a través d’internet.

L’informe de l’ONTSI remarca que la digitalització de la música ha provocat l’aparició i consolidació de models de negoci amb distribució a través d’internet. A més, constata el potencial de les xarxes socials com a vehicle de difusió musical i la necessitat d’explotar aquests canals per arribar al consumidor.