La inversió publicitària a la xarxa augmentarà els propers anys a un ritme de creixement del 48%, i està previst que arribi l’any 2013 a la mateixa proporció del mercat publicitari que tenen els diaris de paper, al voltant del 18%, segons dades d’un informe de Zenith Optimedia.

Actualment, la inversió publicitària a internet representa el 14% del mercat, mentre que els diaris acaparen el 21,3% de la inversió. El creixement de la inversió en formats digitals i la davallada en paper s’explica per la migració de lectors de paper a la xarxa i les noves aplicacions digitals que estan posant en marxa els editors.

En números absoluts, el 2013 internet tindrà 91.516 milions de dòlars en publicitat a tot el món, mentre que els diaris rebran 91.908 milions, i les revistes, 42.300. La televisió continuarà com el mitjà que més inversió concentra, i fins i tot incrementarà la seva participació en el mercat i passarà de l’actual 40,7% al 41,8%, amb un total de 213.878 milions.

La ràdio baixarà de l’actual 7,2% al 6,8% el 2013, les revistes del 9,7% al 8,3%, i el cinema mantindrà el 0,5% de la inversió.

L’informe preveu que la inversió publicitària augmentarà ja aquest 2010 i els anys successius, de manera que es consolida la recuperació de la inversió publicitària després de la crisi que ha afectat al sector.

Per regions, els països en desenvolupament seran els que més aportaran a aquesta recuperació. De 2010 a 2013 el Japó creixerà un 5%, Estats Units un 9% i Europa Occidental un 10%, mentre que Amèrica Llatina ho farà un 26%, Europa de l’Est i Central un 31%, Àsia Pacífic un 23%, i Àfrica i Orient Mitjà un 24%.

Per països, la previsió és que la Xina avanci a Alemanya com a tercer mercat mundial l’any que ve i que es mantingui fins el 2013. Per l’any 2012, Estats Units serà el primer en inversió publicitària, seguit del Japó, la Xina, Alemanya, Regne Unit, Brasil, França, Rússia, Itàlia i Austràlia.