Els primers sis mesos de l’any, la inversió publicitària destinada als mitjans convencionals ha estat de 2.504,6 milions d’euros, un 5,9% menys que els 2.661,6 del mateix período de l’any passat, segons dades d’Infoadex. L’únic mitjà que incrementa, és clar, és internet, que passa dels 152,2 milions obtinguts el primer semestre del 2010 als 170,9 d’enguany, un 12,3%.

La televisió, el primer mitjà en volum d’ingressos publicitaris, ha passat de 1.311,3 milions d’euros assolits els primers sis mesos del 2010 als 1.214,6 del mateix període del 2011 (un 7,4% menys que fa un any); els diaris, de 526,6 milions a 465 (-11,7%); la ràdio, de 225,8 milions a 220,9 (-2,2%); les revistes, de 205,5 milions a 200,3 (-2,5%), i els dominicals de 31,6 milions a 29,8 milions (-5,5%).