Durant l’any que acabem de deixar enrere, la inversió publicitària a l’Estat va ser de 4.734,6 milions d’euros, un 8,2% menys que els 5.158,1 milions del 2010, segons l’estudi i2p. La xifra queda força allunyada del 7.583,1 milions aconseguits el 2007, i suposen els ingressos més baixos en més de deu anys. La davallada més forta es va produir en el darrer trimestre, d’un 12,1%. Però això no és tot: les estimacions del mateix estudi d’Arce Media i Media Hotline indiquen que la inversió podria caure un 5,8% més durant el 2012.

Per àmbits, el que més cau el 2011 és el dels diaris, que va ingressar 969,5 milions d’euros, un 12,9% menys que un any abans. El segueixen els dominicals, amb una baixada de l’11,2% (68,4 milions), i les televisions, del 9,7% (2.155,5 milions recaptats). Pel que fa a les revistes, van ingressar 395,7 milions, un 5,6% menys; i les ràdios 470,6, un 5,4% menys. Com és habitual, internet va pujar un 7,7%, assolint 386,1 milions d’euros.

Per sectors, els únics que van invertir més en publicitat durant l’any passat van ser el de finances i assegurances (+9,6%), el de moda i complements (+7%), i el d’oci i temps lliure (+3,8%). Aquí cal destacar la davallada del 19,1% d’inversió dels mateixos mitjans, i del 19,3% dels serveis públics.

Respecte al 2012, com ja hem apuntat, la previsió és una caiguda del 5,8%, amb uns ingressos publicitaris totals d’uns 4.461,9 milions d’euros. Per sectors, els diaris baixarien un 8,7%; els dominicals, un 8,1%; les revistes, un 6,6%; la ràdio, un 6,3%, i la televisió, un 5,9%. Internet seguiria pujant, ara un 4,9%, segons les previsions de l’estudi i2p.