L’estudi d’inversió publicitària digital del primer semestre del 2012 d’IAB Spain indica que la inversió publicitària en mitjans digitals va ser el 18,3% del total, mentre que als diaris en paper va ser del 15,6%. Des de l’aparició d’internet, és el primer cop que els mitjans digitals superen els impresos en inversió a l’Estat. Per davant de la inversió publicitària en digitals, però, encara hi ha la que es destina a la televisió, que arriba al 43%).

En concret, durant els primers sis mesos del 2012, la inversió en els mitjans digitals va ser de 434,43 milions d’euros, un 1,1% menys que els 439,2 del mateix període de l’any passat. D’aquesta inversió, 422,11 milions corresponen a internet (el 97,08%), un 2,3% menys que els 431,95 de fa un any, mentre que 12,3 milions és per als dispositius mòbils (el 2,92%), un 68% més que els 7,3 del 2011. Cal destacar que la inversió en mòbils supera la realitzada en cinema, que és de 7 milions.

Pel que fa a la resta de mitjans, durant el primer semestre del 2012 la televisió va ingressar 1.014,2 milions d’euros (un 16,5% menys que fa un any); els diaris 369,7 milions (-20,5%); la ràdio 195,8 (-11,4%); les revistes 168,1 milions (-16,1%), i els suplements dominicals 25 milions d’euros (també un 16,1% menys que el 2011).