El 2015, les ràdios catalanes van facturar 47,1 milions d’euros, un 6,5% més que els 44,1 milions de l’any anterior. D’aquesta manera, la inversió publicitària augmenta per segon exercici seguit després de sis anys de davallades, segons l’informe anual que fa Media Hotline per a l’Associació Catalana de Ràdio. En el conjunt de l’Estat, el creixement és superior, del 7,8%.

Amb tot, la facturació de 2015 de les emissores catalanes representa una davallada del 37,5% respecte els 75,4 milions d’euros de 2007, el darrer any en què la inversió en el mitjà radiofònica va créixer.

Pel que fa a la participació de la ràdio en la inversió publicitària del conjunt de mitjans catalans, aporta un 14,3% dels 329,7 milions, una dècima més que el 2014. Respecte el 2007, quan aportava el 10,6% d’un total 711,6 milions, el creixement ha estat de 3,7 punts.

La inversió només cau a Lleida

Per demarcacions, els mitjans radiofònics de Lleida són els únics que ingressen menys que l’exercici anterior, quan només van créixer els de Barcelona. En concret, la facturació passa de 38,9 a 41 milions d’euros a Barcelona; de 2,2 a 2,9 milions a Tarragona; d’1,6 a 1,9 milions a Girona, i d’1,4 a 1,3 milions a Lleida.

Així doncs, en la facturació global, el pes de les emissores de la demarcació de Barcelona es manté força superior tot i un petit retrocés, amb el 87,1% del pastís publicitari (1,1 punts menys que el 2014), mentre que Tarragona puja fins al 6,1% (guanya un punt); Girona, el 4,8% (puja 1,1 punts), i Lleida el 2,8% (perd tres dècimes).

Finalment, per tipologia d’emissores, les generalistes abasten el 61,5% del mercat publicitari, dues dècimes més que el 2014, i les temàtiques els baixen fins al 38,5%. Respecte el 2007, les ràdios generalistes han incrementat la quota de mercat en 6,2 punts, mentre que les temàtiques els han perdut.