Els primers nou mesos de l’any, la inversió publicitària ha continuat caient, però menys. Segons l’estudi i2p, en aquest període s’han invertit 2.575,8 milions d’euros, un 12,9% menys que els 2.958,4 milions del 2012. Amb tot, la davallada és menys pronunciada que la que s’havia produït durant la primera meitat del 2013, que era del 15,2% segons el mateix estudi de Media Hotline.

Per sectors, el que pateix la caiguda més pronunciada en els primers nou mesos és el dels dominicals, amb un retrocés del 26,5% (dels 43,7 milions d’euros del 2012 a 32,1), millorant vuit dècimes respecte els primers sis mesos. Després estarien les revistes, amb un 20% (de 204,3 a 163,4 milions), una dècima menys que la primera meitat del 2013, i la premsa, amb el 18% (de 533,3 a 437,3 milions), que milloren 1,7 punts el resultat dels sis primers mesos.

Per la seva part, la ràdio cau un 13,1% (passa dels 273,6 milions de fa un any a 237,7), i millora en 2,6 punts respecte la primera meitat del 2013, i la televisió retrocedeix un 11,2% (de 1.365,5 a 1.212,5 milions), una millora de 3,2 punts.

Finalment, internet cau un 4,5% (de 304,3 a 290,6 milions d’euros), i, amb la pèrdua de quatre dècimes, és l’únic que empitjora el resultat respecte els primers sis mesos de l’any.

Segons els responsables de l’estudi de Media Hotline, si la tendència continués es podria tancar l’any amb un 10,4% de reducció en la inversió publicitària.