Els ingressos publicitaris generats durant el 2011 van ser de 4.597 milions d’euros, un 10,3% menys que els 5.123 milions del 2010, segons dades d’Infoadex fetes públiques per l’Associació de Revistes d’Informació (ARI).

La televisió, el mitjà que més ingressa, també és el que més cau. En concret, passa dels 2.367 milions d’euros del 2010 als 2.071 de l’any passat, un 16% menys. Per la seva part, els diaris cauen un 10% (de 1.124 milions d’euros a 1.012); els suplements i dominicals un 6% (de 72 milions a 68); la ràdio, un 4,8% (de 424 milions a 404); i les revistes, un 4% (de 398 a 382 milions).

Com és habitual, l’únic mitjà que creix és internet. En concret passa dels 283 milions d’euros del 2010 als 312 de l’any passat, un 10,2% més.

Els mitjans gasten 189 milions en publicitat

Per àmbits, el que durant el 2011 ha destinat més diners a la despesa publicitària a l’Estat ha estat el de cultura, ensenyament i mitjans, amb un total de 479 milions (un 10,4% del total), seguit de bellesa i higiene amb 442 milions (9,6%); distribució i restauració amb 420 milions (9,1%); finances i automoció, ambdós amb 396 milions (8,6%), i alimentació amb 379 milions (8,2%).

En el cas concret dels mitjans de comunicació, durant el 2011 van destinar 189 milions d’euros repartits de la següent manera: 60,8 milions a diaris; 50,7 a televisió; 21,7 a internet; 21,4 a revistes; 20,8 a ràdio; 10,3 a exterior; 1,9 a suplements i dominicals; i 1,1 al cinema.