El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha confirmat que l’actual règim de finançament de RTVE és compatible amb la normativa comunitària en matèria d’ajuts d’Estat. D’aquesta manera, desestima el recurs presentat per DTS i Telefónica contra les resolucions anteriors en el mateix sentit.

El juliol de 2010, la Comissió Europea va declarar que el sistema de finançament de RTVE, aprovat un any abans, era compatible amb el mercat interior de la UE, tot considerant que les mesures fiscals contemplades –entre les quals un gravamen sobre els ingressos a les operadores– no eren part integrant dels ajuts establerts a favor de la radiotelevisió pública estatal.

DTS, que explotava Canal+, va sol·licitar l’anul·lació de la decisió davant el Tribunal General de la UE, al considerar que les mesures sí formen part dels ajuts, però la seva petició va ser tombada el juliol de 2014. Ara, el Tribunal de Justícia desestima el recurs de cassació presentat per DTS i valida els arguments del Tribunal General.