El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha anul·lat la decisió de la Comissió de declarar il·legals els ajuts que Espanya va concedir a les operadores per estendre la xarxa de TDT a zones remotes i menys urbanitzades perquè no havia respectat el principi de neutralitat tecnològica.

El juny de 2013, la Comissió Europea va determinar que les subvencions eren incompatibles amb el mercat interior i va ordenar recuperar els 260 milions d’euros concedits.

Espanya, Galícia, País Basc, Catalunya i diverses operadores van presentar diferents recursos davant el Tribunal General de la UE, que els va desestimar en diverses sentències. Considerava, com la Comissió, que Espanya havia afavorit la tecnologia digital terrestre en detriment d’altres com el satèl·lit, el cable o internet.

Aleshores van recórrer en cassació davant el Tribunal de Justícia, que ara els ha desestimat tots excepte el presentat per Galícia i l’empresa Retegal. En aquest cas, anul·la la decisió de la Comissió per “insuficiència de motivació”. Una anul·lació extensible la resta.