El passat divendres, en el transcurs de la jornada El llenguatge inclusiu organitzada per la Mesa per a la Diversitat en l’Audiovisual, aquesta va lliurar la cinquena edició dels seus premis.

Enguany, en la categoria de programa de televisió s’ha premiat el capítol Voces de la sèrie Actua, produïda per Funky Monkey per a Televisió de Catalunya, mentre que l’espai Nous vendrellencs, un Vendrell per a tothom, de TV El Vendrell, va rebre una menció especial.

En la modalitat radiofònica s’ha guardonat el programa Mosaic, de Ràdio Esparreguera i la Regidoria de Nous Catalans, mentre que en la de producció audiovisual s’ha distingit el curtmentratge Tahira, del Pla Educatiu d’Entorn de Badalona sota la direcció tècnica de Iaco Subirats, de l’Associació Cultural i Educativa Méliès.

Finalment, el premi a la trajectòria de foment de la diversitat en l’àmbit de la comunicació audiovisual ha estat per al periodista Siscu Baiges i Planes, en reconeixement per “la seva implicació continuada en la lluita per a un món més just i solidari”.

Guia de llenguatge inclusiu per als mitjans

Durant la jornada es va presentar una guia adreçada als mèdia que té com a objectiu contribuir a integrar la diversitat en la construcció de la societat catalana i promoure l’ús d’un llenguatge que eviti els estereotips i no suposi cap barrera o menysteniment per a les persones o els col·lectius.

En concret, la guia recomana evitar la manca d’argumentació, el bonisme i les imprecisions; les generalitzacions, la invisibilitat i les desqualificacions; la contraposició entre nosaltres i ells, així com posar l’èmfasi en les diferències ètniques i l’ús d’estereotips, i els enfocaments a partir del conflicte o de l’hostilitat.


Per contra, aposta per potenciar aspectes com ara la informació precisa i contextualitzada, l’exactitud del lèxic i dels fets narrats; el llenguatge en primera persona, donar visibilitat a la diversitat i mostrar les situacions discriminatòries; la participació normalitzada en totes les informacions, i la cobertura de les visions positives de les informacions.

Finalment, la guia també inclou una relació de termes i expressions que caldria evitar i en proposa, com a alternativa, una de termes i expressions acurats i inclusius.

Una eina per millorar la qualitat de la comunicació

En la presentació de la jornada, la consellera del CAC Carme Figueras va destacar la importància que el llenguatge emprat pels mèdia contribueixi a desfer tòpics i prejudicis, i eviti la confrontació i l’espectacularització. Per aquest motiu, va apuntar que cal promoure la reflexió sobre els usos que es donen a les paraules i com aquestes poden ser excloents o inclusives. “Volem posar a l’abast dels mitjans una eina que ajudi a aquesta reflexió i que contribueixi a millorar la qualitat de la comunicació”, va afegir al respecte.

Per la seva banda, Dolors Comas, catedràtica d’antropologia social de la Universitat Rovira i Virgili, va alertar que, des de l’any 2009, el discurs sobre la immigració ha passat del consens a la confrontació. “S’ha produït una escalada del conflicte en les notícies i no es dedica prou atenció a les iniciatives socials de municipis que promouen la convivència”, va assenyalar.

A més, va remarcar que, en notícies sobre immigració, el 69,3% del temps de paraula correspon a persones no immigrades i, gairebé la meitat d’aquest temps, a l’àmbit judicial. “El llenguatge no és neutre, té poder de representació i de significat, i influeix en la percepció que les persones tenen de les coses. Per això tenim el repte de construir un discurs públic de la immigració coherent amb els objectius d’integració social”, va afirmar Comas.