La Mesa sectorial dels mitjans de comunicació de Catalunya comença a treballar amb pas ferm i ambició. La Permanent ha aprovat aquest dimecres el pla de treball i el calendari per desenvolupar el document Propostes d’actuació davant la crisi del sector de la comunicació presentat a finals de maig. La Mesa preveu implementar les propostes que inclou el document en un període màxim d’un any.

La primera fase de contactes a realitzar abans de setembre preveu una trobada amb el conseller de la Presidència, Francesc Homs, per analitzar el conjunt de polítiques del Govern que permetin tractar els mitjans de comunicació com una indústria estratègica.

Accions en els àmbits laboral i universitari

Com accions immediates s’ha previst abordar la creació d’un epígraf específic per part del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) que englobi els professionals de la comunicació. Així, es demanarà una reunió amb el conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, per tal de desenvolupar aquesta proposta i abordar altres qüestions de l’àmbit laboral.

També es preveu per abans de setembre una trobada amb el secretari general d’Universitats, Antoni Castellà, per analitzar l’oferta universitària d’estudis de comunicació, la relació entre universitat i empresa, i el sistema de pràctiques, entre altres propostes en aquest àmbit incloses en el document.

El pla preveu la creació d’una infraestructura formada per la Permanent, un comitè de direcció i una oficina tècnica integrada pels dos coordinadors de la Mesa, així com grups de treball específics per posar en marxa les propostes de caire sectorial en àmbits com la premsa, la ràdio, el món de la publicitat i la indústria audiovisual.