A les portes de la promulgació del Reial Decret sobre ràdio i TDT comunitària, ja es comencen a veure les aplicacions sobre aquest tipus d’operadores que tindrà la nova normativa. Un dels aspectes més destacables és que protegirà les emissions de ràdio i televisió comunitàries en cas de passivitat de les administracions.

Així, el reglament estatal, encara en fase de projecte, pretén impedir que les administracions deixin de realitzar les seves funcions d’obligat compliment, com ja va passar amb la televisió local, que va estar sense legislar des de desembre del 1995 fins a març del 2004. Ara, una disposició transitòria en el nou Reial Decret determina que les entitats de ràdio i televisió que realitzin emissions de conformitat amb la llei 56/2007 amb antiguitat a 1 de gener del 2009, podrien seguir emetent en el mateix àmbit territorial de cobertura en el que ho han estat fent.

Amb el Reial Decret es força al Ministeri d’Indústria, que habilita els canals i les freqüències, i a les comunitats autònomes, que convoquen els concursos públics sobre la nova planificació de l’espectre radioelèctric, a què accelerin els procediments.

Si no ho fan, les televisions i ràdios que s’emparin a aquesta norma no podran ser tancades ni sancionades, i donarà lloc a un escenari semblant al viscut amb la publicació de la Llei 41/1995 de televisions locals, en la qual la inactivitat de les administracions va donar lloc a l’afluència de noves iniciatives fins que es van començar a convocar concursos públics.

Moltes ràdios i televisions ja estan preparant la documentació necessària per poder complir la legislació que està a punt d’arribar i obtenir així tranquil·litat en l’exercici de la seva activitat.