L’Informe anual de la professió periodística de 2020 indica que el nombre de periodistes aturats en el conjunt de l’Estat ha augmentat un 23,32% (dels 7.003 de l’any passat a 8.636), segons dades del Servei Públic d’Ocupació Estatal.

Un gran increment que ha estat clarament impulsat per la pandèmia del coronavirus. Recordem que el 2019 l’atur en la professió va créixer un 2,6% després de cinc anys consecutius en què s’havia anat reduint.

En els territoris catalanoparlants, a Catalunya l’atur en el sector ha augmentat un 24,26% (de 845 a 1.050 periodistes); al País Valencià ho ha fet un 11,41% (de 622 a 693), i a les Illes Balears es produeix la pujada més alta de l’Estat, del 120,99% (de 81 a 179 periodistes).

Cal tenir en present que les dades de periodistes a l’atur corresponen a les persones que sol·liciten aquesta professió com a primera opció de treball al Servei Públic d’Ocupació.

Més aturades que aturats

L’estudi de l’Associació de la Premsa de Madrid també indica que les dones periodistes registrades a l’atur continuen superant els homes, tot i una petita disminució de les diferències. En el conjunt de l’Estat espanyol, les aturades són 5.390 (un increment del 22,25% respecte de 2019) i els aturats 3.246 (+25,13%).

Per la seva part, a Catalunya hi ha 642 dones periodistes aturades (+32,64%) i 408 homes (+13,02%); al País Valencià són 428 dones (+11,46%) i 265 homes (+11,34%), i a les Illes Balears hi ha 103 dones (+106%) i 76 homes (+145,16%).

Les dones periodistes aturades a l’Estat representen el 62,41% del total, només 55 dècimes menys que el 2019. A Catalunya les aturades són el 61,14% (+3,86); al País Valencià el 61,76% (+0,02), i a les Illes Balears el 57,54% (–4,19).