Finalment, els treballadors han aconseguit unes millors condicions en l’ERO de Pressprint, malgrat no s’eviten ni els 89 acomiadaments ni el tancament de la planta de Barcelona. L’acord entre la direcció i el comitè d’empresa es va tancar el passat dilluns, sis dies després que acabés el termini per negociar l’expedient.

En concret, ara Prisa oferirà indemnitzacions de 38 dies per any amb un topall de 24 mensualitats, a diferència dels 20 dies i 12 mensualitats que volia aplicar un cop vençut el termini de negociacions; és a dir, el mínim de la reforma laboral, que és el que van rebre els 129 acomiadaments a El País. A més, si Pressprint realitza més acomiadaments per causes objectives durant el proper any, les sortides tindran les mateixes condicions.

Per pagar les indemnitzacions dels acomiadaments de la impremta de Prisa, el 65% s’abonarà en el moment de la sortida dels treballadors, i el 35% restant es pagarà amb un pagaré nominatiu amb venciment el 30 de setembre del 2013.