Ja hi ha data perquè els treballadors de Televisió de Catalunya votin en referèndum si accepten o no el document presentat per la direcció de la cadena: els propers dies 19 i 20 de maig. La proposta recull el resultat de les negociacions entre la direcció i el comitè d’empresa sobre les mesures que el consell de govern de la CCMA ha decidit adoptar perquè el grup esdevingui una única empresa de mitjans, les quals necessiten del recolzament de la plantilla per tirar endavant.

Fins a les votacions, es realitzaran assemblees sectorials per donar a conèixer els resultats de les negociacions, permetre el debat i aclarir els dubtes que sorgeixin.

Entre les mesures que recull el text hi ha la reducció d’un 5% dels sous en totes les categories laborals, i a canvi la direcció adopta el compromís, fins al 2012, de mantenir tots els llocs de treball, a més de la producció interna en un 70%.

A banda, s’acordaria l’aprovació d’un nombre important de places indefinides, mitjançant una comissió paritària de contractació, que fins ara es cobrien amb contractació temporal.